Helpline:
E-mail: bcisinfotechvns@yahoo.com
         
         
 
Name-
Abhishek Yadav    
Name-
Geeta Kushwaha    
 
Program-
BCA  
Program-
BCA  
 
Div-
3rd  
Div-
1st  
 
E-mail-
aim2truth@gmail.com  
E-mail-
gtmr.2000@rediffmail.com  
 
View-
   
View-
   
 
 
Name-
Roshni Sahu    
Name-
Shahzad Ahmed    
 
Program-
BCA  
Program-
BCA  
 
Div-
3rd  
Div-
2nd  
 
E-mail-
   
E-mail-
sonug1236@gmail.com  
 
View-
   
View-
   
 
 
Name-
Akhilesh Jaishwal    
Name-
Akhilesh Maury    
 
Program-
BCA  
Program-
BCA  
 
Div-
3rd  
Div-
3rd  
 
E-mail-
ak.jaiswal789@gmail.com  
E-mail-
akhilesh786king@gmail.com  
 
View-
   
View-
   
 
 
Name-
Shankar Dayal Ray    
Name-
Brijdas Agrewal    
 
Program-
BCA  
Program-
BCA  
 
Div-
3rd  
Div-
1st  
 
E-mail-
shankardaayalray545@gmail.com  
E-mail-
   
 
View-
   
View-
   
 
 
Name-
Abhay Jaiswal    
Name-
Tabees Ahamed    
 
Program-
BCA  
Program-
BCA  
 
Div-
2nd  
Div-
1st  
 
E-mail-
abhayjswal7@gmail.com  
E-mail-
tabees.ahamad786@gmail.com  
 
View-
   
View-
   
 
 
Name-
Sagar Singh    
Name-
Swati Kushwaha    
 
Program-
BCA  
Program-
BCA  
 
Div-
2nd  
Div-
1st  
 
E-mail-
singsager707@gmail.com  
E-mail-
swatibca2012@gmail.com  
 
View-
   
View-
   
 
 
Name-
Chandrashekher Maury    
Name-
Ramsharan Maurya    
 
Program-
BCA  
Program-
BCA  
 
Div-
1st  
Div-
2nd  
 
E-mail-
maurya88chandrashekhar@gmail.com  
E-mail-
   
 
View-
   
View-
   
 
 
Name-
Anuradha Gupta    
Name-
Shiv Pujan Vishwkarma    
 
Program-
BCA  
Program-
BCA  
 
Div-
3rd  
Div-
3rd  
 
E-mail-
annugupta1212@gmail.com  
E-mail-
   
 
View-
   
View-
   
 
HOME | JOB ALERT | COUNSELING CENTRE |CONTACT US
  Powered By: B-Net Technology India